Współpraca z Politechniką Gdańską

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG dr Piotr Patla spotkał się 13 lipca z Rektorem Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Jackiem Namieśnikiem, któremu towarzyszył Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Janusz Smulko oraz kierownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim wytyczenia kierunków dalszej współpracy pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej i Politechniką Gdańską.