Dni NCN na Politechnice Gdańskiej

Pierwszego dnia, w części oficjalnej wydarzenia, odbędzie się uroczyste spotkanie otwierające z udziałem zaproszonych gości. Na drugi dzień zaplanowano posiedzenie Rady NCN.

W części roboczej wydarzenia odbędą się warsztaty dla wnioskodawców dotyczące procesu wnioskowania o finansowanie oraz warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem wniosków od strony formalnej i realizacją projektu. Zgłoszenia na warsztaty dla wnioskodawców przyjmowane są drogą elektroniczną do 9 kwietnia, a na warsztaty dla pracowników administracyjnych do 13 kwietnia.

Więcej informacji tutaj.