Immatrykulacja roku akademickiego 2017/2018

W dniu 6 października 2017 roku o godz. 10:15 odbędzie sie Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 dla studentów i doktorantów. Program w załączniku oraz na stronie