Konferencja z okazji Tygodnia Open Access

Wydarzenie to odbędzie się w dniach 23–24 października.

Pomorska Konferencja Open Science będzie także promować platformę MOST Wiedzy w środowiskach naukowych i bibliotekarskich, a nawet – dzięki udziałowi gości z zagranicy – na forum międzynarodowym. MOST Wiedzy to innowacyjny projekt Politechniki Gdańskiej ułatwiający dostęp do zasobów naukowych oraz udostępniający je przedsiębiorcom, środowisku naukowemu i wszystkim innym zainteresowanym w otwartej, prostej i przejrzystej formie. Czym jest MOST Wiedzy?


O konferencji...