Obwieszczenie Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów

Zebranie wyborcze w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów i w wyborach przedstawicieli do Rad Wydziałów odbędzie się 17 października 2018 (więcej informacji)