OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

Gdańsk, 22.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

 

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, zatrudni pracownika dydaktycznego celem przeprowadzenia wykładu, laboratorium i projektu z przedmiotu Programowanie na platformie IOS w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 na Niestacjonarnych studiach II stopnia.

 

Praca obejmuje następujące zadania:

 

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie 12 godzin wykładu.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie 18 godzin laboratorium.
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie 6 godzin projektu.
  4. Przekazanie konspektu z zajęć.

 

Wymagania:

 

  1. Wykształcenie minimum mgr, mgr inż. ze znajomością:

- Visual Studio 2010/2012. Technologia .NET, Technologia Silverlight, Technologia XNA,

- tworzenia aplikacji na platformie WP, emulator urządzenia WP,

- tworzenia interfejsu użytkownika (GUI) na platformie WP,

- deskrytpory aplikacji WP, praktyki programowania z wykorzystaniem WP (tzw. best practices), rodzaje gestów, omówienie API,

- Maps API, Bing oraz inne elementy systemu WP.

  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Kandydat nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie.

 

Przewidywany okres zatrudnienia:

 

- marzec 2017 r. - czerwiec 2017 r.

 

CV wraz z konspektem z zajęć z ubiegłego roku prosimy składać na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Wiszniewski@eti.pg.gda.pl, cc: Magdalena.Kwasniewska@eti.pg.gda.pl do dnia 28 lutego 2017 r.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)