OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

 • Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Sieci Teleinformacyjnych ogłasza nabór pracownika do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

  I stopnia (kierunek informatyka) w semestrze zimowym roku akademickim 2017/2018
  z przedmiotu „Systemy telekomunikacyjne” w zakresie wykładów prowadzonych na semestrze 3.

  Obowiązki pracownika:

  • prowadzenie zajęć wykładowych w wymiarze 32 godzin, zgodnie z planem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018,
  • udzielanie konsultacji,
  • ocenę postępów studenckich w czasie semestru,
  • ocenę sumarycznych efektów uzyskanych przez studentów w całym cyklu zajęć dydaktycznych.

  Wymagania:

  • co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wykładowych dotyczących systemów telekomunikacyjnych,
  • bezstronność w ocenie prac studenckich, doświadczenie dydaktyczne, przychylny stosunek do studentów, sumienność i punktualność w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

  Przewidywany okres zatrudnienia: 01.10.2017- 19.02.2018 na umowę o dzieło.

  CV prosimy składać na adres:

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
  Katedra Sieci Teleinformacyjnych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

  lub drogą elektroniczną na adres:

  aldona.kalbarczyk@eti.pg.edu.pl

  do dnia 20 września 2017 r. do godz. 15:00.

  Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 20.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”

  Zamawiający zastrzega możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.