OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

 • Gdańsk, 22.02.2017 r.

   

   

  Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, zatrudni pracownika dydaktycznego celem przeprowadzenia wykładu i projektu z przedmiotu Inżynieria wymagań w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 na Niestacjonarnych studiach II stopnia.

   

  Praca obejmuje następujące zadania:

   

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie 12 godzin wykładu.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie 30 godzin projektu.
  3. Przekazanie konspektu z zajęć.

   

  Wymagania:

   

  1. Wykształcenie minimum mgr, mgr inż. ze znajomością:

  - techniki pozyskiwania wymagań,

  - techniki analityczne; kryteria jakości; listy kontrolne,

  - analiza CRUD; analiza tekstu; modelowanie,

  - specyfikacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,

  - inżynieria wymagań: Poziom 2 CMM.

  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Kandydat nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie.

   

  Przewidywany okres zatrudnienia:

   

  - marzec 2017 r. - czerwiec 2017 r.

   

  CV wraz z konspektem z zajęć z ubiegłego roku prosimy składać na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Wiszniewski@eti.pg.gda.pl, cc: Magdalena.Kwasniewska@eti.pg.gda.pl do dnia 28.02.2017 r.

   

  Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)