OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

Gdańsk, 22.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

 

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, zatrudni pracownika dydaktycznego celem przeprowadzenia wykładu i projektu z przedmiotu Inżynieria wymagań w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 na Niestacjonarnych studiach II stopnia.

 

Praca obejmuje następujące zadania:

 

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie 12 godzin wykładu.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie 30 godzin projektu.
  3. Przekazanie konspektu z zajęć.

 

Wymagania:

 

  1. Wykształcenie minimum mgr, mgr inż. ze znajomością:

- techniki pozyskiwania wymagań,

- techniki analityczne; kryteria jakości; listy kontrolne,

- analiza CRUD; analiza tekstu; modelowanie,

- specyfikacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,

- inżynieria wymagań: Poziom 2 CMM.

  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Kandydat nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie.

 

Przewidywany okres zatrudnienia:

 

- marzec 2017 r. - czerwiec 2017 r.

 

CV wraz z konspektem z zajęć z ubiegłego roku prosimy składać na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Wiszniewski@eti.pg.gda.pl, cc: Magdalena.Kwasniewska@eti.pg.gda.pl do dnia 28.02.2017 r.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)