Post-doc (K/M) w zakresie fotoniki i technologi nanodiamentowej w ramach TEAM-NET - "Nanosensorics and imaging utilizing quantum effects in nanodiamonds"

Post-doc (K/M) w zakresie fotoniki i technologi nanodiamentowej w ramach TEAM-NET - "Nanosensorics and imaging utilizing quantum effects in nanodiamonds"

+Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych.
+Zespół Naukowy na Politechnice Gdańskiej będzie pracował nad rozwijaniem strategii, metod i technologii dla łączenia różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu będą ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością.

+Atrakcyjne wynagrodzenie: 10 000 PLN / miesięcznie - pełne koszty wynagrodzenia, średniomiesięczne wynagrodzenie netto około 6 000 PLN

Rektrutacja:

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, na adres e-mail: rbogdan@eti.pg.edu.plw tytule proszę umieścić: “QUNNA Research post-doc position”.
Kandydatom, którzy otrzymają negatywną odpowiedź o wyniku rekrutacji, przysługuje możliwość wniesienia odwołania w terminie do 7 dni. Odwołanie należy kierować na adres e-mail: rbogdan@eti.pg.edu.pl
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na żądanie (etdnp@qunna.pl) w formie wielkotekstowej przeznaczonej dla osób z problemami ze wzrokiem.

Szczegóły ogłoszenia (pdf)

English version      Русская версия