Propozycja rekrutacyjna

Szanowni Państwo,

Być może część z państwa rozważa podjęcie studiów doktorancki na WETI, jednak obecne wsparcie uznaje za niewystarczające.  Miło mi poinformować, że  w tym roku możemy zaoferować znacznie lepsze warunki niż to jest zazwyczaj.  
W wyniku naszych starań udało się uzyskać środki  (ok 10 mln złotych)    projekt dotyczący  prowadzenia Studiów Doktoranckich w wymiarze międzynarodowym.. Dzięki temu doktoranci


Środki te przyznano na jeden czteroletni cykl, a więc jest to jedyna i niepowtarzalna szansa skorzystania z dodatkowego wsparcia 

 Najważniejsze korzyści doktorantów zakwalifikowanych do tego programu będą następujące  

- dodatkowe (niezależne od stypendium) wsparcie finansowe  w wysokości 1600 (netto) zł miesięcznie przez okres ok 3 lat)
-  półroczny zagraniczny  staż  związany z prowadzonymi badaniami  ( wyjazd w całości finansowany przez projekt) 
- sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach,  warsztatach i szkołach letnich

Staż i  i wyjazdy konferencyjne są obowiązkowe. W rezultacie projektu muszą powstać   w ciągu czterech lat rozprawy doktorskie, które mają być przygotowywane po angielsku.  
Aby ułatwić przyszłym doktorom pracę w obcym języku, otrzymają oni wsparcie w postaci indywidualnych seminariów prowadzonych przez osoby, dla których angielski jest językiem ojczystym (native speakers).

 Uczelnia zaoferuje także specjalistyczne zajęcia pomagające rozwijać tzw. kompetencje miękkie.


Nabór do projektu odbędzie we wrześniu,  w połączeniu z kwalifikacją na studia doktoranckie. . Warunki naboru i szczegóły samej realizacji programu na razie nie są do końca znane, ale w ciągu wakacji wszystko zostanie dopracowane. Dlatego jako kierownik Studiów Doktoranckich proszę wszystkich potencjalnie zainteresowanych, aby regularnie sprawdzali w okresie wakacyjnym swoje skrzynki pocztowe i śledzili  informacje pojawiające się na stronie internetowej PG (i zapewne tez na FB) , tak aby  przygotować się do rekrutacji (prawdopodobnie będzie to jeden z terminów 18, 19, i 25 września)
 
Na początku września planowane jest spotkanie informacyjne z udziałem prof. Bagińskiego - kierownika projektu, który wyjaśni zasady rekrutacji, korzyści i obowiązki wynikające z przystąpienia do projektu.
informację o spotkaniu 11.09.2017 znajda Państwo na str. PG
 
Z pozdrowieniami
prof. Michał Mrozowski - kierownik studiów doktoranckich WETI
Wymagane dodatkowe dokumenty do rekrutacji na studia doktoranckie „Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiarze międzynarodowym” realizowanego przez Politechnikę Gdańską na podstawie umowy z NCBiR
1. InterPhD2 - deklaracja_przystapienia_wer.2.docx

2. InterPhD2 - formularz wykaz dorobku promotora_wer.2.docx