SEMINARIUM POPULARNO-NAUKOWE NA WETI

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza na tradycyjne wrześniowe seminarium popularno-naukowe adresowane do uczniów szkół licealnych Trójmiasta i Pomorza. Tegoroczne seminarium organizowane jest pod hasłem „Nowoczesne technologie dla nowoczesnego społeczeństwa”. Pracownicy naukowi Wydziału zaprezentują aktualnie prowadzone badania naukowe mogące znaleźć lub już znajdujące zastosowania praktyczne w szeroko rozumianym życiu społecznym. Zostaną przedstawione wybrane nowe techniki i osiągnięcia: inżynierii dźwięku i obrazu, inżynierii medycznej, uczenia maszynowego, automatyki i robotyki, systemów kosmicznych i satelitarnych oraz inżynierii oprogramowania. Seminarium odbędzie się 21.09.2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w Audytorium 1 NE (Gmach B) WETI.  Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro Wydziału: jolanta.czapiewska@eti.pg.edu.pl lub tel. 58 347 17 84.