Spotkania Forum Electronicum

Koło Absolwentów ETI razem z władzami wydziału zaprasza wszystkich absolwentów, pracowników i studentów na  spotkania cykliczne, zawsze w ostatni wtorek miesiąca.

Następne spotkanie  odbędzie się we wtorek, 25 września br. od godz. 17.05 w  Audytorium 1, im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A.

Do omówienia mamy inicjatywy absolwentów dotyczące pamięci Marianny Sankiewicz:

- omówienie sprawy ławeczki Marianny,
- wniosek aby ulica, plac w Gdańsku był nazwany imieniem Marianny Sankiewicz - jak i kiedy jest to możliwe?
- do omówienia sprawa nadanie imienia Marianny Sankiewicz jednemu z Gdańskich Tramwajów, inicjatywa Marka Żabczyńskiego.

Spotkanie może być motywem do tego, aby Koło Absolwentów Wydziału ETI wystąpiło oficjalnie do Dziekana z inicjatywą nadania imienia jednemu z audytoriów!

 Zapraszamy wszystkich, liczymy na Was!

 

 

 

 

 

Strona Forum Electronicum

Załączone pliki