Spotkania Forum Electronicum

Koło Absolwentów ETI razem z władzami wydziału zaprasza wszystkich absolwentów na kolejne spotkanie cykliczne, w ostatni wtorek miesiąca.

Najbliższe spotkanie rozpocznie o godz. 17.05 we wtorek 27 marca br. i odbędzie się w Audytorium nr 1 im. Sanislawa Kowalskiego w budynku WETI A.

 

Może uda się odpowiedzieć na pytanie:

"Czy z problemów polskich jednostek administracji publicznej i zespołów studentów da się zrobić globalny startup? Na podstawie doświadczeń Excento i Alfabeat." 

Temat zaprezentują Krzystof Malicki i Jan Wyrwiński.

 

Strona Forum Electronicum