Spotkanie z kierownikiem Studiów Doktoranckich

 W dniu 21.06.2018 roku o godzinie 10:00 w sali 106 NE odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia III stopnia.  Na spotkaniu będzie można zapoznać się z zasadami studiów III stopnia, o stypendiach jak również możliwościach rozwijania swoich zainteresowań naukowych.