Stypendia Stowarzyszenia GFPS w Niemczech w zimie 2019/20

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do naszego programu stypendialnego w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres październik 2019 - luty 2020 (na semestr zimowy wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu, Dreźnie, Hamburgu, Monachium, Bremie. Termin nadsyłania zgłoszeń został wyznaczony na 23.04.2019.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.
 
W załączniku przesyłam plakat promujący stypendium GFPS w Niemczech. Ponadto zapraszam:
1) na naszą stronę https://www.gfps.pl/info/, na której znajduje się pełna informacja o stypendium, w tym jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do niego
2) do udostępniania postu promującego nasze stypendia na facebook'u: https://www.facebook.com/gfps.org/posts/1480964002034283.