Zajęcia w ramach programu InterPhD II

W ramach Programu InterPhD II w miesiącach lutym i w marcu odbędą sie zajęcia z profesorami wizytującymi. Zajęcia są obowiązkowe dla naszych uczestników projektu.

Program zajęć oraz dokładny plan w załącznikach
1. prof. Dragan Indjin
2. dr Vitter Roman