Zatrudnimy - wykonanie okablowania

Gdańsk, 29.09.2016

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Elektroniki Morskiej ogłasza nabór pracownika inżynieryjnego do wykonania prac projektowo-konstrukcyjnych w ramach umów zawartych z Marynarką Wojenną RP. Okres zatrudnienia październik-listopad 2016.

Prace obejmować będą następujące zadania:

 

  1. Wykonanie okablowania okrętowego stacji MG-79 po modyfikacji

W zakres obowiązków w ramach zadania wchodzić będzie m.in.:

  • Uzgodnienia z grupą konstruktorów sonaru szczegółów konstrukcyjnych dotyczących okablowania,
  • Montaż przygotowanych wcześniej kabli na okrętach.

Wymagania:

  • wykształcenie min. technik elektromonter,
  • posiadane uprawnienia SEP
  • doświadczenie w przygotowaniu i wykonaniu okablowania okrętowego,
  • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • kandydat nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie.

     

 

CV prosimy składać na adres; Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Elektroniki Morskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: dorota.tobola@eti.pg.gda.pl do dnia 5.10.2016 do godziny 12:00.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. Ust. Nr 133 poz.883.)

 

Informacja o wyborze.