Grant w ramach programu AURUM pozyskany przez Pracownię Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu KSMM

Pracownia Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu (BME – Brain and Mind Electrophysiology Lab.), funkcjonująca w Katedrze Systemów Multimedialnych, kierowana przez dr Michała Kucewicza, otrzymała grant w ramach programu AURUM finansowanego ze środków PG, jako Uczelni Badawczej (IDUB). Tytuł projektu BME iEEG network związany jest z inicjatywą utworzenia sieci badawczej, w której uczestniczenie zadeklarowali renomowani naukowcy zagraniczni. Jednym z ważniejszych zadań tej grupy ekspertów będzie stworzenie możliwości budowy bazy nagrań sygnałów odbieranych z mózgów implantowanych pacjentów wraz z zapisem śledzenia wzroku i rozwartości źrenic w trakcie bodźcowania tych osób. Wartość projektu wynosi ponad 450 tys. zł. Funkcjonowanie grupy badawczej będzie oparte na wizytach badawczych w PG ekspertów z Europy i USA oraz na doposażeniu Pracowni BME w unikatową aparaturę badawczą.