Igrzyska Akademii ETI.

Igrzyska Akademii ETI to coroczny konkurs programistyczny organizowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Celem Igrzysk jest promocja i rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży szkół średnich oraz pozyskanie utalentowanych kandydatów na studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Tegoroczna, dziesiąta edycja Igrzysk odbędzie się 6.03.2021 r. w formie kontaktowej z zachowaniem wszelkich rygorów epidemiologicznych.

Zdobywcy trzech pierwszych w konkursie miejsc otrzymają przez pierwsze dwa semestry (10 miesięcy) studiów na Wydziale ETI PG (jeśli wybiorą studia na WETI jako pierwszy kierunek i zostaną przyjęci) stypendia dziekana Wydziału ETI PG.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Igrzyskach Akademii ETI można znaleźć na stronie: http://eti.pg.edu.pl/igrzyska-akademii-eti.