Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

W dniu 19 lutego 2021 r. z okazji Dnia Nauki Polskiej, w trakcie zdalnie odbywającej się uroczystości, ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. W kategorii za znaczące osiągnięcia w działalności naukowo-wdrożeniowej nagrodzono zespół pracowników Katedry Systemów Multimedialnych w składzie: prof. A. Czyżewski, dr hab. Piotr Szczuko, dr Michał Lech, dr Maciej Szczodrak i dr Piotr Hoffmann. Wniosek w tej sprawie zatytułowany Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego poparł Senat PG w dniu 11 marca 2020 r. Nagrodzone osiągnięcie związane jest ze zrealizowanym wcześniej w ramach Programu Badań Stosowanych NCBR projektem IDENT, w wyniku którego wdrożono 100 opracowanych w PG wielomodalnych stanowisk biometrycznych do badań z udziałem ponad 10 tys. osób, w 60 oddziałach Banku PKO BP i opublikowano wyniki tych badań. Społecznym efektem tego osiągnięcia jest zapoczątkowanie prac nad wdrażaniem technologii biometrycznych w największym polskim banku, które są aktualnie nadal prowadzone, również przy udziale PG.