Nowe zasady nauczania zdalnego na PG. Komunikat dla studentów i pracowników [AKTUALIZACJA: 17 marca]

We wtorek 17 marca władze Politechniki Gdańskiej wprowadziły nowe zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie procesu dydaktycznego bez wymogu obecności studentów i nauczycieli akademickich na terenie uczelni.

 

W związku z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz decyzją rządu o zawieszeniu zajęć na polskich uczelniach wyższych w dniach 12-25 marca (na Politechnice Gdańskiej do 29 marca), władze naszej uczelni - w porozumieniu z przedstawicielami władz poszczególnych wydziałów - opracowały nowe, szczegółowe zasady nauczania zdalnego, które zaczynają obowiązywać z dniem ich wydania, tj. od wtorku 17 marca. 

NOWE ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO NA PG - TUTAJ

Wprowadzenie nowych zasad oznacza, że jedyną dopuszczalną formą prowadzenia zajęć od wtorku 17 marca będą zajęcia prowadzone zdalnie. Jak podkreślają władze Politechniki Gdańskiej, realizacja procesu dydaktycznego w formie zdalnej może pozwolić na uniknięcie znacznych przesunięć w kalendarzu akademickim.

Szczegółową formułę przeprowadzania takich zajęć będą koordynować dziekani poszczególnych wydziałów, którzy będą mieli za zadanie m.in. wyznaczenie przedmiotów i zajęć wynikających z programów studiów, które mogą być prowadzone w formie zdalnej.

Niezmiennie, studenci Politechniki Gdańskiej są zobligowani do regularnego sprawdzania swoich uczelnianych skrzynek mailowych, gdzie na bieżąco będą otrzymywać aktualne informacje dot. procesu dydaktycznego.