Prof. Andrzej Czyżewski Osobowością Roku Politechniki Gdańskiej 2020

Senat PG uchwalił w 2019 r. wprowadzenie nowego wyróżnienia w postaci tytułu Osobowość PG. Pierwszym laureatem tego tytułu został Profesor Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych PG, w uznaniu jego szczególnych zasług dla Uczelni w zakresie rozwoju, promocji nauki i technologii, za wybitny i niekwestionowany dorobek naukowy w dziedzinie technologii multimedialnych połączony z udokumentowaną działalnością w zakresie komercjalizacji tego dorobku naukowego, przynoszącej wymierne i znaczące efekty na polu gospodarczym, a także aktywności dydaktycznej służącej społeczeństwu.

Kapituła wyróżnienia, składającą się z byłych Rektorów PG, przyznała prof. A. Czyżewskiemu ten honorowy tytuł na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów PG, a Senat PG nadał go uchwałą z września 2020 r. Uroczyste nadanie tytułu miało miejsce w trakcie inauguracji roku akademickiego w dniu 2 października 2020 r.

OSOBOWOŚĆ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 

Galeria zdjęć