Sukces Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej na 3RD BCS - World Virtual Choir Festival 2021

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza, pracownika Katedry Systemów Multimedialnych, zdobył dwie nagrody na III Międzynarodowym Wirtualnym Konkursie Chóralnym w Indonezji: Złoty Medal w kategorii Musica Sacra oraz nagrodę specjalną Outstanding Classical Performance. W konkursie wzięło udział 47 chórów z 17 krajów. Do konkursu zostało zgłoszone nagranie Sicut Cervus G.P. da Palestriny, które zrealizował w technologii 360° doktorant KSMM mgr Bartłomiej Mróz. W nagraniu została również zaprojektowana w technologii ambisonicznej scena akustyczna wirtualnej katedry.

Obejrzyj nagrodzone nagranie