Wystartowała II edycja projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego!

Ruszyła kolejna edycja bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z pasją chcących podnosić swoje kompetencje w dziedzinie algorytmiki i programowania. Centrum Mistrzostwa Informatycznego
–  to najlepsza inwestycja w siebie i uczniów w dobie cyfryzacji.

Grantobiorcy uczestniczący w projekcie będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas zajęć na jednej z 5 technicznych uczelni w kraju. Każdy Uczestnik odbędzie 288 godzin szkoleniowych
(w systemie stacjonarnym i e-learningowym), które przygotują go do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. A to nie wszystkie korzyści, które przygotowaliśmy dla Grantobiorców. Każdy Uczestnik otrzyma materiały edukacyjne, mentoring przez webinaria, wsparcie w rozwoju talentów uczniowskich i grant finansowych na realizację celów projektu.

W ramach jednej edycji Grantobiorca może ubiegać się maksymalnie o 2 granty, w ramach których będzie prowadził ze swoimi uczniami kółko informatyczne przez 8 miesięcy. Uczestnicy, którzy pierwszy raz biorą udział w projekcie mogą realizować grant algorytmiczny, w ramach którego podczas prowadzonego przez siebie koła rozwijają wśród uczniów umiejętność rozwiązywania zagadnień praktycznych z zastosowaniem algorytmiki. Grantobiorcy, którzy biorą udział w projekcie po raz kolejny mogą realizować jeden grant algorytmiczny i jeden grant projektowy. Grant projektowy ma na celu podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli poprzez praktyczne poznawanie oraz stosowanie wiedzy informatycznej w realizacji konkretnych projektów oraz zadań.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to również współpraca i współzawodnictwo uczniów.
W ramach projektu zespoły uczniowskie biorą udział w zawodach, podczas których mogą sprawdzić
w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI.  Zawody odbywają się na 3 poziomach, w zależności
od zaawansowania i na 3 kolejnych etapach: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to również współpraca i współzawodnictwo uczniów. W ramach projektu zespoły uczniowskie biorą udział w zawodach, podczas których mogą sprawdzić
w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI.  Zawody odbywają się na 3 poziomach, w zależności
od zaawansowania i na 3 kolejnych etapach: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
Zeszłoroczna edycja CMI cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli informatyki, większość grantobiorców chce kotynuować udział w projekcie. Tak o projekcie mówią ubiegłoroczni grantobiorcy:

CMI otwiera przestrzeń. Podczas zajęć realizujemy nauczanie wyprzedzające, jest to możliwe dzięki platformie projektu, na której udostępniane są przejzyscie opracowane materiały. Uczniowie na zajęciach rozwijają swoje talenty, programują, budują roboty, pracują zespołowo i świetnie się bawią. Dzięki CMI odnosimy sukcesy w wielu konkursach i zawodach. Dla mnie jako nauczyciela to powiew świeżości, innowacji, wymiany doświadczeń i możliwość poznania nauczycieli-pasjonatów.
Marek grantobiorca na Politechnice Gdańskiej

W pakiecie od CMI poza paczką robotów, grantem finansowym i warsztatami metodycznymi otrzymujemy cenne kontakty z ludźmi pełnymi pasji i otwartymi na współpracę, dlatego warto spożytkować finanse również na wyjazdy do zaprzyjaźnionych grantobiorców celem dzielenia się doświadczeniami i praktykami.
Sylwia grantobiorczyni na AGH w Krakowie

Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wraz z AGH w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, Stowarzyszeniami Cyfrowy Dialog oraz I love Math.

Rekrutacja do projektu trwa do 15 czerwca 2020 r.
Więcej informacji o projekcie na www.cmi.edu.pl.