Zajęcia, zaliczenia i egzaminy na WETI 2020

 

 

 

Egzaminy i zaliczenia  na WETI 2020 (sesja podstawowa) opublikowane są w zakładce Studenci

 

 

 

 

Harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) Politechniki Gdańskiej

 

[12.06 - 15.06] – przeprowadzenie zajęć do tej pory odbywających się zdalnie, które wymagają spotkania się na Wydziale (po wcześniejszym uzgodnieniu prowadzącego ze studentami).

[15.06] – zakończenie zajęć prowadzonych w sposób zdalny (w tym nadrabiania zajęć zaległych) wraz z przeprowadzeniem zaliczeń (gdy jest to możliwe) w trybie zdalnym przed rozpoczęciem sesji podstawowej.

[22.05 - 15.06; 31.08 - 06.09] – możliwość przeprowadzenia po uzgodnieniu ze studentami egzaminów w trybie zdalnym podczas trwania semestru oraz w sesji podstawowej.

[16.06 - 29.06] – przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych wymagających bezpośredniego kontaktu ze studentami na Wydziale.

[28.06] – koniec prowadzenia zajęć i przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów dla studentów z programu ERASMUS+.

[27.06 - 5.07; 31.08 - 06.09] – przeprowadzenie wszelkich egzaminów w sesji podstawowej wymagających obecności na Wydziale.

[30.06] – ostatni dzień przeprowadzania egzaminów dla studentów semestru 6 w pierwszej części sesji podstawowej.

[31.08 - 6.09] – opcjonalny termin przeprowadzenia egzaminów w sesji podstawowej w sytuacji, gdyby nie było możliwości przeprowadzenia ich w czerwcu (dotyczy również studentów, którzy poświadczyli w Dziekanacie brak możliwości pojawienia się na Wydziale w czerwcu - obcokrajowcy, studenci na kwarantannie, studenci poza granicami kraju).

[7.09 - 11.09] – opcjonalny termin przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych w sytuacji, gdyby nie było możliwości przeprowadzenia ich w czerwcu (dotyczy również studentów, którzy poświadczyli w Dziekanacie brak możliwości pojawienia się na Wydziale w czerwcu - obcokrajowcy, studenci na kwarantannie, studenci poza granicami kraju).

[7.09 - 11.09] – dokończenie zajęć w trybie zdalnym.

[12.09 - 20.09] – egzaminy i zaliczenia realizowane w ramach sesji poprawkowej.

Studenci przebywający poza granicami Polski lub na kwarantannie zobowiązani są do nawiązania kontaktu z Dziekanatem (dziekanat@eti.pg.edu.pl). Organizacja ich procesu dydaktycznego i sesji egzaminacyjnej będą organizowane indywidualnie.

Wszelkie trudności związane z powrotem na Uczelnię należy zgłaszać do Dziekanatu (dziekanat@eti.pg.edu.pl) lub do WRS ETI (kontakt@wrseti.pl)

Dziekan

prof. Jerzy Wtorek

 

Harmonogram  - plik do pobrania