Żegnamy profesora Michała Białko

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 1 lipca 2020 roku zmarł

ŚP.

prof. dr hab. inż. MICHAŁ BIAŁKO

Dziekan Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej w latach 1975-1982,

Doktor honoris causa Politechniki w Tuluzie, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Koszalińskiej.

członek Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych, członek rzeczywisty  PAN.

Był twórcą szkoły naukowej z mikroelektronicznych układów analogowych oraz zastosowań metod sztucznej inteligencji do projektowania i optymalizacji układów elektronicznych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 9 lipca 2019 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Łostowickim.

Pogrążeni w smutku Dziekan, Absolwenci, pracownicy
oraz Rada Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej.

 

Nekrolog w Gazecie Wyborczej

Aktualności   pg.edu.pl

Ogłoszenie Politechniki Koszalińskiej