Awans naukowy

Wydział Eelektroniki, Telekomunikacji i Informatyki posiada uprawniena:
  • do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach:

automatyka i robotyka
biopcybernetyka i inżynieria biomedyczna
elektronika
informatyka
telekomunikacja

  • do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
elektronika
informatyka
telekomunikacja