Awans naukowy

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki do dnia 30.04.2019 posiadała uprawniena:
  • do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach:

automatyka i robotyka
biopcybernetyka i inżynieria biomedyczna
elektronika
informatyka
telekomunikacja

  • do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
elektronika
informatyka
telekomunikacja

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki od dnia 01.05.2019 do 30.09 2019 posiadała uprawnienia:
  • do nadawania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja

  • do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinach:

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja

Od 1.10.2019 kompetencje do prowadzenia wyżej wymienionych postępowań o awans naukowy przejmują odpowiednie Rady dyscyplin naukowych