Współpraca z firmami
Sklep dla robotyków i elektroników, Arduino, Raspberry Pi - BOTLAND
Łazik marsjański - postępy prac

W ostatnim czasie udało się nam wybrać wszystkie elementy niezbędne to stworzenia łazika. Stworzyliśmy kompletny kosztorys, wyznaczyliśmy cele na najbliższy czas. Wszyscy członkowie są zmobilizowani i liczą, że niedługo uda nam się przedstawić konkretne efekty naszych prac.