30 stycznia

2018

godz. 10.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Rafała Lecha  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Opracowanie nowych hybrydowych modeli matematycznych do analizy problemów struktur konforemnych

23 stycznia

2018

godz. 10.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Pawła Wierzby  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Wybrane materiały i rozwiązania w interferometrycznych układach pomiarowych

9 stycznia 2018

godz. 12.15

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Adama Kuśka  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Badania własności układów mikrofalowych zawierających materiały ferrytowe oraz rozwój dedykowanych narzędzi hybrydowych do ich analizy