6 listopada

2018

godz. 12.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Grzegorza Owczarka  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Innowacyjne optyczne metody badawcze do projektowania indywidualnych środków ochrony oczu i twarzy z uwzględnieniem fizjologii oka oraz do diagnostyki medycznej i przemysłowej

26 czerwca

2018

godz. 12.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Józefa Kotusa  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Analiza sygnałów i danych multimedialnych do celu lokalizacji źródeł i wizualizacji rozpływu energii akustycznej

12 czerwca

2018

godz. 12.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Jarosława Sadowskiego  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Badanie i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych

24 kwietnia

2018

godz. 13.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Piotra Kowalczyka  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Opracowanie nowych algorytmów szukania i śledzenia miejsc zerowych w dziedzinie zespolonej do analizy problemów elektrodynamicznych
 

10 kwietnia

2018

godz. 14.15

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Piotra Borowieckiego  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Algorytmy zachłanne w problemach podziałów i niezależności na grafach

30 stycznia

2018

godz. 10.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Rafała Lecha  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Opracowanie nowych hybrydowych modeli matematycznych do analizy problemów struktur konforemnych

23 stycznia

2018

godz. 10.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Pawła Wierzby  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Wybrane materiały i rozwiązania w interferometrycznych układach pomiarowych

9 stycznia 2018

godz. 12.15

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Adama Kuśka  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Badania własności układów mikrofalowych zawierających materiały ferrytowe oraz rozwój dedykowanych narzędzi hybrydowych do ich analizy