Szkoły ponadgimnazjalne uczestniczące w Akademii ETI

szkoły ponadgimnazjalne
semestr
rok szkolny
I ALO
w Gdyni
I LO
w Gdańsku
II LO
w Gdańsku
III LO
w Gdyni
V LO
w Gdańsku
IX LO
w Gdańsku
LO przy ZSK
w Gdyni
LO przy ZSK
w Malborku
Technikum 4
w Gdańsku
TIPI
w Pucku
semestr letni
2016/2017
Rob + C++1 + Unity       PATO + ETA C++2 PATO + ETA ETA   Rob + C++2
semestr zimowy
2016/2017
Rob + C++1     Rob PATO + ETA C++1   ETA   Rob + C++1
semestr letni
2015/2016
Rob + C++1 + Unity PATO + ETA   Rob PATO + ETA C++2 PATO + ETA ETA   Rob + C++2 + WWW + Inf+
semestr zimowy
2015/2016
Rob + C++1 PATO + ETA   Rob PATO + ETA C++1 + PATO + ETA PATO + ETA ETA   Rob + C++1 + WWW + Inf+
semestr letni
2014/2015
Rob + C++1 PATO + ETA   Rob PATO + ETA C++2 PATO + ETA ETA ETA Rob + C++2
semestr zimowy
2014/2015
Rob + C++1 PATO + ETA PPO Rob PATO + ETA C++1 ETA ETA ETA Rob + C++1
semestr letni
2013/2014
Rob + C++1 PATO + ETA PPO Rob PATO + ETA C++1   ETA C++1 + ETA  
semestr zimowy
2013/2014
Rob PATO + ETA PPO Rob PATO + ETA C#   ETA C++1 + ETA + UDK  
semestr letni
2012/2013
C# PATO + ETA PPO   PATO + ETA C#   ETA C++2 + ETA  
semestr zimowy
2012/2013
C# PATO + ETA PPO   PATO + ETA C#   ETA C++1 + ETA + UDK  
semestr letni
2011/2012
WPN PATO + ETA PPO   PATO + ETA C++2   ETA PATO + ETA  
semestr zimowy
2011/2012
WPN PATO + ETA PPO   PATO + ETA C++1     PATO + ETA  
semestr letni
2010/2011
PATO PATO PPO   PATO C# + ETA     PATO  
semestr zimowy
2010/2011
  PATO PPO   PATO C++2        
semestr letni
2009/2010
  PATO     PATO TI + ETA + C++1        
semestr zimowy
2009/2010
  PATO     PATO C++2 + ETA        
semestr letni
2008/2009
  PAP       C++1        
semestr zimowy
2008/2009
  PAP       TI + ETA        

 

szkoły ponadgimnazjalne
semestr
rok szkolny
I LO
w Malborku
I LO
w Tczewie
III LO
w Sopocie
III UKLO
w Tczewie
VI LO
w Gdyni
VIII LO
w Gdańsku
XX LO
w Gdańsku
ZSP 1
w Słupsku
ZSP
w Przodkowie
ZS
w Sztumie
semestr letni
2016/2017
            PAP      
semestr zimowy
2016/2017
            PAP   Rob  
semestr letni
2015/2016
                   
semestr zimowy
2015/2016
                  ETA
semestr letni
2014/2015
        C++1          
semestr zimowy
2014/2015
              ETA    
semestr letni
2013/2014
C++1           GrK      
semestr zimowy
2013/2014
                   
semestr letni
2012/2013
          C++1 WPN      
semestr zimowy
2012/2013
            WPN      
semestr letni
2011/2012
                   
semestr zimowy
2011/2012
                   
semestr letni
2010/2011
  PAP PATO PAP         PATO  
semestr zimowy
2010/2011
    PATO              
semestr letni
2009/2010
                   
semestr zimowy
2009/2010
                   
semestr letni
2008/2009
                   
semestr zimowy
2008/2009