Studia Doktoranckie przy Wydziale ETI

Na Politechnice Gdańskiej kształcenie doktorantów od r.a. 2019/2020 będzie odbywać się w dwóch formach:

* w ramach 4-letnich studiów doktoranckich na mocy "starej" ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - ostatni nabór w r.a. 2018/2019, zakończenie kształcenia najpóźniej z końcem 2023 r.; studia kończą się obroną pracy doktorskiej;

* w ramach szkoły doktorskiej na mocy "nowej" ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pierwszy nabór w r.a. 2019/2020, program 4-letni kończący się złożeniem rozprawy doktorskiej. (więcej)
Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów
Tryb studiów     stacjonarne  Studia Doktoranckie
Status Wznawiane systematycznie (co roku)
Sposób rekrutacji Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim
Ile trwają? 8 semestrów
Liczba godzin min. 345
Sposób realizacji zajęcia poniedziałek - piątek (etap I)
Miejsce realizacji Wydział ETI PG
  Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2018 r.

cel  i oferta studiów doktoranckich (więcej) 

oferta
zasady
dokumenty
wyniki

STUDIA DOKTORANCKIE przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 ogłasza zapisy na studia III stopnia w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2018/2019 w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach:

  • Automatyka i robotyka,
  • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
  • Elektronika,
  • Informatyka,
  • Telekomunikacja.

Po wcześniejszej rekrutacji elektronicznej na stronie www.rekrutacja.pg.gda.pl w dniach 16.07. 2018- 14.09.2018   wymagane dokumenty należy złożyć najpóźniej :
I   rekrutacja - do dnia 3.09.2018 r.
II  rekrutacja - do dnia 24.09.2018
w Sekretariacie Studiów Doktoranckich (pok. 145 NE) w godzinach przyjęć, lub wysłać pocztą na adres Studiów Doktoranckich przy Wydziale ETI 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.