Czerwona Róża 2019

"Z pokolenia w pokolenie
W tradycji ruchu studenckiego zawsze starsi koledzy pomagali młodszym w kształtowaniu się postaw, zainteresowań i ambicji.
Pragnąc pójść tropami przekazywania wartości, z którymi życie jest bogatsze i ciekawsze, uczciwe i godne, będziemy dążyć do podtrzymywania więzi międzypokoleniowej i wspierać wszelkie przejawy aktywności studentów, zmierzającej do rozwoju nowych cech osobowości.
Będziemy odwoływać się do tradycyjnego symbolu studenckiego środowiska gdańskiego "Czerwonej Róży". Pragniemy by nadal był wyrazem twórczej aktywności społeczności akademickiej w dziedzinie kultury, nauki i turystyki.
Mamy nadzieję, że "Czerwona Róża" będzie dla nas wszystkich symbolem doskonałości, piękna, intelektu, zwycięstwa młodości, pamięci i duchowego związku ludzi."

- preambuła statutu Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

Idea konkursu o nagrodę Czerwonej Róży
Czerwona Róża to symbol piękna, doskonałości i miłości. Pod tym hasłem kryją się także bogate tradycje pomorskiego środowiska akademickiego. Od 57 lat niezwykle prestiżowa statuetka „Czerwonej Róży” trafia do rąk wybitnych, najbardziej wyróżniających się studentów. A historię Konkurs ma bogatą...

Każdy z nas słyszał o legendarnym studenckim Klubie Studentów Wybrzeża "Żak", który od 1957 roku przyciągał ludzi swoją twórczą mieszanką. Studenckie teatry, kabarety, Dyskusyjny Klub Filmowy, klub jazzowy - prawdziwa wylęgarnia talentów. W sentymentalnych opowieściach pokolenia naszych rodziców często pojawiają się obrazki artystycznego życia skupionego w murach ówczesnego Żaka. To właśnie tam narodziło się Stowarzyszenie Czerwonej Róży, które kultywuje najlepsze wartości pomorskiego środowiska akademickiego do dziś.

Nagrodę Czerwonej Róży na początku wręczano poetom, pisarzom, później także młodym naukowcom i politologom. Dziś laureaci pierwszych edycji konkursu są znanymi lekarzami, inżynierami, artystami, biznesmenami i politykami. Po pewnym czasie konkurs zniknął, miał w swojej historii przerwę. Jednak w 1999 roku, udało się go reaktywować.

Statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów. Kandydatów do nagrody zgłaszają bezpośrednio władze poszczególnych uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej kategorii. By wygrać, trzeba mieć talent, być zdolnym i pracowitym. W konkursie liczy się wysoka średnia ocen, ale także aktywność pozanaukowa, osiągnięcia w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej.

Na laureatów, poza splendorem i przepustką do kariery, którą daje statuetka Czerwonej Róży, czekają również cenne nagrody. Najlepszy student może przesiąść się z komunikacji miejskiej do własnego samochodu, a pozostali zwycięzcy podreperują swój budżet.

Harmonogram tegorocznej edycji Konkursu

  • 3.04.2019 r. - ostateczny termin składania zgłoszeń kandydatów w Dziekanacie WETI.
  • 5.04.2019 r. - termin przekazania zgłoszeń z wydziału do Koordynatora Uczelnianego (prof. Z. Kurałowicza)
  • 9.04.2019 r. - publiczna prezentacja finalistów z poszczególnych wydziałów PG przed Komisją Konkursową PG,
  • 9.04.2019 r. - posiedzenie Komisji Konkursowej i wybór laureatów w PG,
  • 12.04.2019 r. - termin dostarczenia dokumentów nominowanych z PG do finału Konkursu do biura organizacyjnego Stowarzyszenia
    Czerwonej Róży,
  • 27.05.2019 r. - publiczna prezentacja finalistów Konkursu,
  • 31.05.2019 r. - posiedzenie Kapituły Konkursowej,
  • 02.06.2019 r. - finał Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Nagrody w Konkursie
- dla najlepszego studenta - samochód osobowy
- dla najlepszego koła naukowego - 12.000 zł.

Organizatorzy Konkursu
Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych Województwa Pomorskiego

Gospodarz Konkursu
Uniwersytet Morski w Gdyni

Załączone pliki