IV edycja Konkursu o Staż – Rozwój Kadr Sektora Komicznego

Szanowni Studenci,

w imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr Sektora Komicznego. Konkurs kierowany jest do absolwentów studiów i młodych naukowców.

Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego. W tegorocznej edycji bierze udział 15 podmiotów z Polski, które dysponują 15 miejscami stażowymi. Staż dedykowany jest absolwentom z tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Nabór rozpoczął się 3 czerwca, a kończy się 24 czerwca 2019 roku.

Nagrodami w IV edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr Sektora Komicznego są sześciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto. Na uwagę zasługuje fakt, że 85% laureatów pierwszej edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Wszystkie informacje o programie stażowym dostępne są na stronie: http://space.biz.pl/konkurs-o-staz-lista-podmiotow-2/.