Konkurs na najlepszą pracę dyplomową - Pomorska Okrętowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs organizowany jest przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie wykonane w roku 2018 na Politechnice Gdańskiej w specjalnościach:

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie w tym problematyka wyburzeniowa,
  • inżynieria transportowa (drogi, koleje i mosty),
  • instalacje sanitarne,
  • instalacje elektryczne i telekomunikacja.

Wszystkie informacje dostępne na: http://www.pom.piib.org.pl/

Załączone pliki