Konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie w obszarze Nauk Technicznych

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejną edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie w obszarze Nauk Technicznych. Konkurs dotyczy prac dyplomowych wykonanych w roku akademickim kończącym się 30 września 2019 roku, w którym składany jest wniosek o nagrodę.

W grupie prac dyplomowych inżynierskich, jak i w grupie prac dyplomowych magisterskich przewiduje się przyznanie nagrody I i II stopnia. Nagroda I stopnia w grupie prac magisterskich wynosi 3 000 zł, a II stopnia 1 500 zł. W grupie prac inżynierskich nagroda I stopnia wynosi 2 000 zł, zaś II stopnia 1 000 zł.

Nagradzane są prace o istotnym znaczeniu dla praktyki przemysłowej dotyczące zarówno realizacji procesów, jak i nowych rozwiązań aparaturowych.

Wniosek o nagrodę powinien zawierać:
- egzemplarz pracy dyplomowej odpowiednio inżynierskiej lub magisterskiej,
- opinię promotora pracy wskazującą na elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz wskazują procesy produkcyjne, w których wyniki mogą mieć zastosowanie,
- opinię recenzenta pracy wskazującą na elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz wskazują procesy produkcyjne, w których wyniki mogą mieć zastosowanie,
- ewentualnie opinie z zakładu pracy zainteresowanego wynikami,
ocenę z egzaminu dyplomowego inżynierskiego lub magisterskiego.

Wnioski o nagrody za prace inżynierskie i magisterskie wykonane w roku akademickim 2018/19 należy składać do 1.10.2019 roku w Dziekanacie ETI w pokoju 145 NE w godzinach otwarcia.

Nagrody zostaną wręczone na posiedzeniu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku w listopadzie 2019 roku.