Opłata za studia

Opłata za studia niestacjonarnr I stopnia na kierunku Informatyka w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2720 zł.