Opłata za studia

Opłata za studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka w roku akademickim  2017/2018 wynosi 3100 zł