V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza zainteresowanych opiekunów oraz członków kół naukowych do udziału w V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Koł Naukowych. Sesja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 roku w Szczecinie.

W ramach Sesji Studenckich Kół Naukowych będą odbywały się sekcje referatowe i posterowe prowadzone w sześciu blokach tematycznych:
- architektura i budownictwo,
- chemia,
- ekonomia,
- roślinno-przyrodniczy,
- techniczny,
- zwierzęcy.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w kołach naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń.

Prezentowane prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Zgłoszenia i streszczenia prosimy przesyłać pocztą e-mailową na adres: sesjazut@zut.edu.pl w terminie do 15 października 2019 roku. Nadesłane streszczenia będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Jedno koło naukowe może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje:
- materiały konferencyjne,
- obiad pierwszego dnia konferencji,
- uczestnictwo w imprezach towarzyszących.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wynajęcia miejsca noclegowego w domach studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem są dostępne na stronie internetowej link.
Informacji udziala także Pełnomocnik Rektora ds studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz, e-mail: dawid.dawidowicz@zut.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!