XVIII Edycja Konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego

W imieniu Przewodniczącego Kapituły Nagrody im. Profesora Romualda Szczęsnego uprzejmie zapraszamy opiekunów obronionych prac dyplomowych na Wydziale ETI do zgłaszania prac w osiemniastej edycji konkursu.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2018, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się innowacyjnością.

Zgłoszenia powinny być składane przez opiekunów prac dylopmowych. Wraz ze zgłoszeniami należy składać kopie prac i opinii wystawionych przez opiekunów i recenzentów. Do każdego wniosku powinna być dołączona również płyta CD ze zdjęciem autora zgłaszanej pracy oraz ze streszczeniem pracy o objętości ok. 4000 znaków (i ewentualnym materiałem ilustracyjnym). Zgłoszenia wraz z uzasadnieniami powinny być złożone do 25 kwietnia w Dziekanacie WETI w pokoju 145 NE.

Autorzy zgłaszanych prac proszeni są o wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia uczestnictwa dostępnej na poniżej wskazanej stronie internetowej.

Aktualny regulamin Nagrody znajduje się na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki https://eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szczesnego