XXXVI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magistrskie PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań, którego celem jest:
- podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
- wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
- propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystem.

Organizację i przeprowadzenie konkursu Zarząd Główny PTI po raz 36. powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W konkursie mogą brać udział dyplomanci kierunków informatycznych oraz innych kierunków studiów, których prace dotyczą informatyki.

Zgłoszenie prac odbywa się przez formularz umieszczony na stronie LINK.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie LINK.