HID

Konkurs Health Innovation Days

 

na innowację medyczną dla studentów i doktorantów z

wszystkich trójmiejskich uczelni.

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i jego głównym celem jest współpraca
na poziomie międzyuczelnianym oraz zaszczepienie wśród studentów, jak i
doktorantów innowacyjnego podejścia przy tworzeniu interdyscyplinarnych
projektów.
 
Rejestracja na wydarzenie możliwa jest do 15/10/2019 na stronie
 
Trzy zwycięskie zespoły otrzymają nagrody w postaci voucherów (Złota (1500
PLN), Srebrna (900 PLN), Brązowa (600 PLN). Laureaci pierwszego miejsca
zostaną zaproszeni przez Imperial College na wydarzenie 'Winners event',
które odbędzie się w Paryżu 01.12.2019. Koszt zakwaterowania i transportu
ponosi organizator.
 
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa
Pomorskiego Mieczysława Struka, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. Marcina Gruchały, Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab.
inż. Krzysztofa Wilde oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab.
Jerzego Piotra Gwizdały.
 

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu EIT Health z Europejskiego
Instytutu Innowacji i Technologii przy Unii Europejskiej.