Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Zapraszamy do udziału w konkursie im.hm.Olgierda Fiedkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej, którego celem jest wyróżnienie najlepszych pracy oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego, kulturowego i światopoglądowego doerobku ruchu harcerskiego.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim, obronione lub opublikowane oraz nadesłane przez ich autorów.

aby praca została zgłoszona do udziały w konkursie, zgłaszający musi spełnić nastepujące warunki:

-wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o autorstwie pracy dostępne na strone www.pracanaukowa.zhp.pl

-załaczyć kopię dyplomu świadczącego o obronie zgłaszanej pracy

-dostarczyć ww.dokumenty oraz pracę w wersji drukowanej oraz elektronicznej (CD wersja docx lub pdf) na adres:

Główna Kwatera ZHP

ul.Konopnickiej 6

00-491 Warszawa

do dnia 29.02.2020 r.

 

Więcej informacji o konkursie dostepne na stronie: www.zhp.pl/konkurs