kontaktowe zajecia WETI

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na WETI zaplanowane jako kontaktowe (stacjonarne)- Full-time didactic classes

 

Wszyscy studenci uczestniczący w zaplanowanych zajęciach kontaktowych zobowiązani są do zapoznaina się i  stosowania wytycznych obowiazujących na WETI, które zawarte są w niniejszym dokumencie.

Wytyczne dla studentów podczas zajęć kontaktowych odbywających się w budynkach WETI

Information for the students attending classes inside the FACULTY OF ELECTRONICS, TELECOMMUNICATION AND INFORMATICS buildings.

Uwaga: ze względu na specyfikę zajęcia laboratoryjne mogą posiadać także inne zalecenia i zasady uczestnictwa, które przedstawią prowadzący przed ich rozpoczęciem.

Egzaminy i zaliczenia  na WETI 2020 (sesja podstawowa)(exams)