Opłata za studia

Opłata za studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2650 zł.