Opłata za studia

Opłata za studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka w roku akademickim  2019/2020 wynosi 2980 zł