Stypendia GFPS w Niemczech - semestr letni 2020

STYPENDIA  GFPS  W  NIEMCZECH 

- semestr letni 2020

Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1.
 
Oferujemy semestralny pobyt w Niemczech m.in: w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Akwizganie, Moguncji oraz ponad 20 innych miastach. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej. W ramach stypendium oferujemy nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny - w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru, jak i pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.
 
Wszystkie informacje na ten temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo pod linkiem  oraz na naszym Facebo ok'u.
 
Termin składania wniosków upływa 31.10.2019. Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na maila komisja.stypendialna@gfps.pl