Szukasz pracy, stażu zawodowego? Zgłoś się do Biura Karier

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej zaprasza studentów, którzy poszukują pracy,  do udziału w projekcie „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

W krótkim czasie możesz zdobyć kompetencje, które pozwolą Ci szybko wejść na rynek pracy i podjąć zatrudnienie zgodne ze ścieżką kształcenia.

Nauka pisania cv i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie zasad skutecznej autoprezentacji, coaching kariery, doradztwo dotyczące założenia własnej firmy, mentoring u pracodawcy, kontakty z pracodawcami, wsparcie w znalezieniu pracy. To wszystko czeka na uczestników projektu.

Dodatkowo wszystkie osoby, które przystąpią do projektu wypełnią profesjonalny test kompetencji miękkich Extended DISC służący diagnozie luk kompetencyjnych.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić, wydrukować i podpisać dokumenty, które dostępne są na platformie MojaPG, w aplikacji: Student/ Praca - Start Kariery i przekazać do  biura projektu (Bratniak, pok. 204), w godz. 7:30 -  15:30.

Szczegółowe informacje o projekcie: https://pg.edu.pl/biuro-karier/praca-projekt-ue/o-projekcie

Biuro Karier zaprasza do kontaktu: tel. 58 / 347 28 84, e-mail: dokariery@pg.edu.pl.