V edycja konkursu PGNiG "Młodzi Innowacyjni"

 

Departament Badań i Rozwoju Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. zaprasza do wzięcia udziału w V edycji konkursu *Młodzi Innowacyjni dla PGNiG  MIP 2019, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.*
 

Skierowany jest do studentów oraz doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Zwycięzca konkursu ma szansę na zrealizowanie swojego autorskiego pomysłu w PGNiG, otrzymując na ten cel nawet 400 tys. zł.
 

 

Troje wyłonionych przez Kapitułę laureatów otrzyma nagrody pieniężne wysokości  odpowiednio: trzydziestu, dwudziestu i dziesięciu tysięcy złotych.
 
Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji.
 
 
W bieżącej edycji czekamy na pomysły z następujących obszarów:
1.            Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów;
2.            Technologie wodorowe i biometanowe;
3.            Ochrona środowiska;
4.            Podziemne magazynowanie węglowodorów;
5.            Big Data ? zastosowania, możliwości;
6.            Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM);
7.            Robotyka i sztuczna inteligencja;
8.            Media społecznościowe ? możliwości dla sektora;
9.            Nowe zastosowanie paliw gazowych;
10.          Innowacyjne metody współpracy z klientem;
11.          Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów;
12.          Wiercenia kierunkowe: wyzwania technologiczne;
13.          Sieci gazowe;
oraz w innych obszarach działalności i zainteresowań Spółek Grupy Kapitałowej, a także w związku z popularyzacją marki PGNiG.
 
Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl
na załączonym formularzu, w terminie do dnia 15.11.2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
 
Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig