XXVIII konkurs im. prof.A.Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny optoelektroniki.

XXVIII konkurs im. prof.A.Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny  optoelektroniki.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 7.11.2019.
Szczegóły Konkursu w Regulaminie: